Show menu

Nieuws

Mediafonds Arnhem van start

Categorie: Geen categorie

Financiële steun voor journalistieke producties

Vanaf 1 september 2021 is het virtuele loket geopend van het Mediafonds Arnhem; een stimuleringsfonds voor journalistieke producties over Arnhem. Mediamakers kunnen hier een beroep doen op financiële ondersteuning van hun journalistieke initiatieven. Hiervoor is de komende twee jaar in totaal 130.000 euro beschikbaar.

Het geld is afkomstig van de gemeente Arnhem, die echter geen enkele zeggenschap heeft over de inhoud van het journalistieke werk. Het fonds wordt beheerd door een onafhankelijke stichting die onder leiding staat van een aantal ervaren mediaprofessionals.
Achtergrond van het initiatief is dat sterke, onafhankelijke journalistiek van groot belang wordt geacht voor het functioneren van de lokale democratie, voor het behoud en de versterking van de rechtsstaat, van burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. De gemeenteraad van Arnhem heeft in november 2020 met algemene stemmen tot de oprichting van dit fonds besloten.

Meer ruimte
De lokale nieuwsvoorziening in Arnhem heeft gelukkig– zeker in verhouding tot vele andere gemeenten – nog steeds een stevige basis.
Tegelijk is duidelijk dat het verdienmodel van veel media onder druk staat. Ruimte voor verdieping en achtergrond, voor vernieuwing, experiment en voor een grotere diversiteit in onderwerpen, makers en publicatievormen is beperkt. Ruimte voor nieuwe initiatiefnemers is er niet of nauwelijks.
Het Mediafonds Arnhem wil daarin verandering brengen. Het fonds is in het leven geroepen om een aanvulling op, en verdieping van het bestaande journalistieke aanbod in Arnhem te stimuleren.

Verscheidenheid
Aanvragers voor een bijdrage uit het fonds hoeven niet per se professionele, fulltime journalisten te zijn, maar journalistieke ervaring is wel gewenst. Het fonds hoopt een grote verscheidenheid aan onderwerpen, makers, stijlvormen en manieren van publiceren te mogen ondersteunen. De spelregels die daarbij gehanteerd worden zijn vastgelegd in een reglement dat te vinden is op de website www.mediafondsarnhem.nl.