Show menu

Over het Mediafonds Arnhem

Missie en visie

Het Mediafonds Arnhem heeft tot doel de kwaliteit van de lokale journalistiek in Arnhem een impuls te geven door de financiële ondersteuning van uiteenlopende, bijzondere journalistieke producties. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een grote diversiteit in onderwerpen, makers, stijlvormen en distributiekanalen. Het fonds richt zich niet zozeer op de ondersteuning van mediaplatforms (bestaand of nieuw), maar stelt de makers en de inhoud centraal.

Criteria

Het belangrijkste criterium voor ondersteuning is dat het onderwerp van de journalistieke productie zich in Arnhem afspeelt. Daarnaast hanteert het fonds criteria als onderzoek, achtergrond, duiding en verdieping, journalistieke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en innovatie. Ook al zijn deze kwalificaties vaak lastig te definiëren; uitgangspunt is dat het Mediafonds publiek geld beheert dat dan ook de publieke zaak moet dienen en aan een aantal kwaliteitseisen zal moeten voldoen.

Relatie met de gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem is de belangrijkste financier van het fonds, maar wenst nadrukkelijk inhoudelijk en organisatorisch op afstand te staan, om zo iedere vorm van belangenverstrengeling en beïnvloeding te vermijden.
De oprichting van het fonds is bij amendement (begrotingswijziging) van 11 november 2020 met unanieme stemmen door de gemeenteraad van Arnhem bekrachtigd.
De financiering van het fonds is door de gemeente voor twee jaar zeker gesteld, rekenend vanaf 2021. Daarna zal de gemeenteraad een nieuw besluit nemen over eventuele voortzetting van het fonds.

Bestuur

De uitvoering is in handen gelegd van een onafhankelijke stichting; de Stichting Mediafonds Arnhem. Het fonds wordt bestuurd door ervaren mediaprofessionals met kennis van het journalistieke werkveld, de actuele ontwikkelingen daarin en het journalistiek onderwijs. De bestuursleden staan op voldoende afstand van de dagelijkse praktijk om een onafhankelijk oordeel te kunnen vellen over aanvragen voor financiële ondersteuning van journalistieke producties en projecten. Het bestuur wordt bij de beoordeling ondersteund door een aantal externe mediadeskundigen.

Bestuursleden

De Stichting Mediafonds Arnhem is op 30 juni 2021 opgericht bij Hekkelman Advocaten en Notarissen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 832 681 62. De komende twee jaar bestaat het bestuur uit:

Paul Baeten (voorzitter)

Paul werkte in totaal 23 jaar fulltime in de (regionale) dagbladjournalistiek. Beginnend bij Dagblad De Stem (Breda) en Het Brabants Nieuwsblad (Roosendaal. Daarna onder andere als chef stadsredactie, algemeen verslagever en parlementair journalist van De Nieuwe Krant, later De Gelderlander. Vanaf 2003 werkte hij als freelance journalist onder andere voor Het Financieele Dagblad en als zelfstandig communicatieadviseur voor bedrijven, (regionale) overheden en non-profitorganisaties. Hij woont sinds 1985 in Arnhem.

Gonnie Eggink (secretaris)

Gonnie werkt sinds 2000 bij de opleiding journalistiek van hogeschool Windesheim in Zwolle. Ze is daar behalve docent communicatiewetenschap ook onderzoeker naar onder andere de betrouwbaarheid van het nieuws voor het nieuwsmediagebruik voor jongeren en het publieke belang van journalistiek in de regio. Gonnie staat door haar werk bij Windesheim in nauw contact met de journalisten-van-morgen.
Voordat ze docent en onderzoek werd, was ze als freelance journalist en tekstschrijver werkzaam voor diverse dagbladen en (vak)tijdschriften. Daarnaast leidde ze voor de Stichting De Dialoog vele publieksdebatten. Gonnie woont in Arnhem.

Jan Westerhof (penningmeester)

Jan Westerhof was tot 2017 tien jaar lang als Directeur Radio eindverantwoordelijk voor de programmering, de online-activiteiten, de evenementen en de marketing van alle radiozenders van de Nederlandse Publieke Omroep. Daarvoor was hij onder andere netmanager van Radio 1, hoofdredacteur van Omroep Gelderland, redacteur binnenland van De Volkskrant en freelance journalist voor o.a.  De Groene Amsterdammer en De Nieuwe Krant/De Gelderlander.  
Ondanks zijn ‘uitstapjes’ naar papier en TV bleef radio altijd zijn favoriete medium. In 2018 verscheen van zijn hand het boek We waren er bij. De eeuw van de radio. Jan woont in Arnhem.

Adviseurs

Het bestuur van het Mediafonds Arnhem heeft een aantal externe adviseurs bereid gevonden mee te denken over de inhoudelijke aspecten van de binnenkomende aanvragen. Er zijn acht adviseurs die een breed palet aan journalistieke vaardigheden en achtergronden vertegenwoordigen.
Iedere aanvraag bij het fonds wordt aan twee adviseurs voorgelegd. Mede op basis van hun oordeel neemt het bestuur een besluit over de subsidie.
De adviseurs die nu met ons meewerken zijn

Karel Smouter

Karel Smouter

Karel (1983) is sinds begin 2021 chef van de mediaredactie bij NRC. Daarvoor schreef hij voor online krant de Correspondent en vervulde daar de functie van adjunct-hoofdredacteur. Ook gaf hij twee jaar les op de opleiding Journalistiek in Zwolle en was daar aanjager van verschillende studentenprojecten. In zijn wekelijkse column in NRC zoekt hij wekelijks naar mediawijsheid in tijden waarin vrijwel iedereen een mediacriticus is. Begin deze eeuw woonde hij ruim drie jaar in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost. 

Maarten Dallinga

Maarten Dallinga

Maarten Dallinga (1987) is zelfstandig journalist en podcastmaker. Hij publiceert voornamelijk over (psychische) gezondheid, individuele kwetsbaarheid en kracht, diversiteit en zingeving. Maarten maakte inmiddels vijftien podcastseries, waaronder de met de Tegel bekroonde series Anoniem Intiem en Verstrikt van Omroep Gelderland. Zijn serie Niet van de Wereld werd genomineerd voor een Tegel. Maarten geeft ook podcastcoaching- en advies, schrijft sporadisch voor NRC en is dagvoorzitter. Maarten studeerde journalistiek en voltooide een master sociologie in Utrecht.

Jan Wammes

Jan Wammes

Geboren (1955) en getogen Arnhemmer. Werkte als verslaggever bij De Gelderlander/De Nieuwe Krant, Arnhemse Courant en Omroep Gelderland. Was chef TV- nieuws/eindredacteur bij Omroep Gelderland en Omroep Brabant en eindredacteur radio/televisie/online bij Omroep Flevoland. Samensteller van het boek De Lijn – wonen in de stad: een lijn door Arnhem (uitg. Stichting Anders Kijken).

Hanneke Nagel

Hanneke Nagel

Hanneke (1958) woont sinds 1985 in Arnhem. Ze was in de jaren 90 eindredacteur van Het Blad, een Gelders tijdschrift voor beeldende kunst. Sinds 2009 maakt ze onderdeel uit van de redactie van de wijkkrant van de Burgemeesterswijk.
Van 1998 tot 2019 werkte ze in verschillende functies op de nieuws- en achtergrondredactie van Omroep Gelderland. In die jaren maakte ze de ontwikkeling mee van een gescheiden radio- en tv-redactie naar een multimediale nieuwsredactie met uitgebreide aandacht voor internet en sociale media.

Sander Kooistra

Sander Kooistra

Sander Kooistra (1951) ontdekte tijdens zijn studie Economie dat hij beter kon schrijven dan rekenen. Hij werkte als redacteur bij De Groene Amsterdammer, schreef columns voor de NRC en maakte als freelancer artikelen voor uiteenlopende bladen als Vrij Nederland, Intermediair en de Daklozenkrant. Specialisme: Economie, Technologie, Milieu. Liefhebberij: de schone kunsten. Samen met Ard Huiberts schreef Sander twee boeken over Valse Kunst, waarvan de eerste (“Hoe de kunstkoper bedrogen wordt”) veel stof deed opwaaien.

Anja Sligter

Anja Sligter

Anja Sligter is eigenaar van taalschool En nu Nederlands in Arnhem. Ze geeft leiding aan een school waar hoogopgeleide anderstaligen (vluchtelingen, buitenlandse partners, expats) op een snelle manier Nederlands leren. Daarvoor was ze 23 jaar werkzaam als journalist en eindredacteur bij kranten en tijdschriften, waaronder tien jaar bij de Volkskrant, vijf jaar als eindredacteur en vijf jaar als correspondent van Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). Anja woont net over de grens van Arnhem, op een woonark in de uiterwaarden van de Rijn. 

Sil Biesbroek

Sil Biesbroek

Sil (1997) studeerde in 2020 af aan de opleiding journalistiek in Zwolle. Daar deed hij onderzoek naar de manier waarop betrouwbare journalistiek een rol speelt in het leven van jongeren. Mede geïnspireerd door de uitkomsten van zijn onderzoek richtte hij samen met jonge studerende en werkende mensen het platform de Factcheckers op. Op dit moment woont de geboren en getogen Arnhemmer in Utrecht waar hij  Geschiedenis van Politiek en Maatschappij studeert aan de Universiteit Utrecht.

Hans Hermans

Hans Hermans

Hans Hermans is documentairemaker en heeft ruim 25 jaar ervaring als journalist en programmamaker voor de Nederlandse publieke omroep. Hij maakte bekroonde documentaires voor een internationaal publiek. Hij werkte na een start in de dagbladjournalistiek als verslaggever voor de actualiteitenrubriek Netwerk en onderzoeksprogramma’s Zembla en KRO Reporter. Nu produceert hij met zijn bedrijf journalistieke documentaireseries voor verschillende publieke omroepen. Hans is geboren en getogen in Arnhem, maar woont inmiddels alweer geruime tijd in Oosterbeek.