Show menu

Nieuws

Een inkijkje in het leven op het woonwagenkamp

Er leven allerlei ideeën over de moraal en de cultuur van mensen die in een woonwagen wonen. Maar of die ideeën overeenkomen met de werkelijkheid bestaat weinig aandacht voor. Daarom gaat fotograaf Suzanne Valkenburg een platform creëren waar het grote publiek, de burger én de woonwagenbewoners, elkaar kunnen ontmoeten.

‘Door middel van verhalen, beelden en teksten hoop ik dat beide groepen dichter naar elkaar toe kunnen komen’, vertelt Valkenburg. Hiermee wil ze een sociaal en cultureel tegenwicht bieden aan het eenzijdige beeld dat, zelfs nu nog, al te vaak leidt tot de maatschappelijke uitsluiting van woonwagenbewoners. Volgens Valkenburg worden ‘mensen die rondreisden en geen vaste woon- of verblijfplaats hadden van oudsher en tot de dag van vandaag, geassocieerd met armoede, bedelarij en criminaliteit.’

Verdieping
Het project ‘Van het kamp’ wordt in verschillende vormen gepresenteerd. Valkenburg ontwikkelt een podcast, spit de familiearchieven van Arnhemse woonwagenbewoners door en maakt een kleurrijke fotoserie over het dagelijks leven op het kamp. ‘Van het kamp’ is tegelijkertijd een verdieping op Valkenburgs eerdere werk, de fotoserie ‘Als een vogel zo vrij’.

Preview
Naar verwachting zijn de eerste resultaten van het project ‘Van het Kamp’ in de loop van 2024 te zien. Hieronder vind je een kleine preview van de kleurrijke foto’s die Suzanne Valkenburg maakte voor het project.

Benieuwd naar het werk van Suzanne Valkenburg? Meer foto’s vind je op haar site.