Show menu

Reglement

Het Mediafonds Arnhem (MA) Het Mediafonds Arnhem heeft tot doel de kwaliteit van de lokale journalistiek in Arnhem een impuls te geven door de financiële ondersteuning van uiteenlopende journalistieke producties. Het fonds staat open voor vernieuwing en diversiteit in de journalistiek, maar hanteert hier wel een aantal spelregels bij, onder andere:

 • Journalistieke kwaliteit en integriteit als uitgangspunt.
  Dit betekent onder andere dat de productie gemaakt wordt vanuit journalistieke beginselen als hoor en wederhoor, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid  en deskundigheid  in berichtgeving, analyse of opinie.
 • Het project of de productie heeft een onderscheidend karakter.
  Verwacht wordt dat projecten wat betreft invalshoek en benadering van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van de reguliere lokale journalistiek.
 • Het journalistieke onderwerp heeft een duidelijke relatie met Arnhem.
  De thematiek kent op voorhand geen beperkingen, relevantie voor de Arnhemse samenleving is de toetssteen.
 • Er is een helder en haalbaar plan van aanpak.
  De aanvrager maakt bovendien aannemelijk dat het project zonder subsidie niet kan worden uitgevoerd en geeft inzicht in de financiële aspecten van het project..
 • De maker heeft een concrete visie om een zo groot mogelijk publiekbereik te creëren.