Show menu

Publicaties

Dossier Schaapsdrift: wijk onder de loep

Door het journalistieke onderzoek van Patrick Arink werden de bestemmingsplannen van de gemeente Arnhem voor de Schaapsdrift naar beneden bijgesteld. De artikelenreeks die Arink schreef voor de Arnhemsche Courant riep veel vragen op bij raadsleden.

‘Ondanks tegenwerking van de gemeente kwam er via meerdere Woo-verzoeken informatie naar buiten over de werkelijke intenties van de gemeente’, vertelt Arink over het onderzoeksproces. Uit de verkregen documenten kwam naar boven dat de sloop van de bestaande woningen op de Schaapsdrift altijd het uitgangspunt is geweest van de gemeente. De wens van de gemeenteraad om woningen te behouden in deze wijk bleek nooit onderzocht.

Raad grijpt in
Op het moment dat deze informatie naar buiten kwam grepen Arnhemse raadsleden de kans om duidelijkheid te eisen bij de verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp. In de nasleep van de artikelenreeks werd een amendement aangenomen in de gemeenteraad waardoor wethouder Bouwkamp gedwongen werd om behoud van woningen als uitgangspunt te nemen voor de Schaapsdrift.

In onderstaande video vertelt Patrick Arink over Dossier Schaapsdrift.