Show menu

Archief

Grote variatie aan onderwerpen
voorgesteld aan Mediafonds

Categorie: Geen categorie

De eerste twintig subsidieaanvragen die het afgelopen anderhalf jaar binnenkwamen bij het Mediafonds Arnhem laten een grote variatie zien aan potentiële journalistieke onderwerpen. Opvallend is, dat ruim een kwart van de aanvragen een onderwerp uit de wereld van kunst, cultuur en cultuurhistorie betreft.

Het meest recente project dat het Mediafonds steunt is bijvoorbeeld een tweedelige documentaire over het professionele toneelaanbod in Arnhem: ‘Theater is voor iedereen: Oostpool 70 jaar’. Deze productie van documentairemakers Olga Tops en Xandra Rakier, die in september zal worden uitgezonden door TV Gelderland en RTV Oost biedt een kijkje achter de schermen van Oostpool en gaat op de ambities en de geschiedenis van dit gezelschap en zijn voorgangers Theater van het Oosten en Toneelgroep Theater.

Behalve culturele producties – zoals de uitgebreide reeks interviews met kunstenaars in ‘Standplaats Arnhem’ – werden er onderwerpen aangedragen over onder andere de (on)toegankelijkheid van Arnhem voor mensen met een beperking (‘Op pad door de stad’, gepubliceerd op www.arhemschecourant.nl); de betekenis vroeger en nu van de sociaal-democratie in Arnhem en een korte documentaire over daklozen (‘Schaduwvolk’ van Gus Wickerhoff). Verder werden projecten voorgesteld rondom de ‘wooncrisis’ in Arnhem; over actuele ontwikkelingen in Arnhemse wijken en over Arnhem door de ogen van pubers.

Indieners van een subsidieaanvraag hoeven geen professioneel journalist te zijn. Wel eist het bestuur dat zij zich houden aan een aantal journalistieke principes; dat het initiatief duidelijk aanvullend moet zijn op het bestaande journalistieke aanbod en dat er concreet aandacht wordt besteed aan het bereiken van een zo breed mogelijk publiek.

Aanvragen tot € 10.000 kunnen het hele jaar door worden ingediend via info@mediafondsarnhem.nl  Alle informatie, het reglement en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze website: www.mediafondsarnhem.nl.