Show menu

Nieuws

Mediafonds Arnhem zoekt nieuwe adviseurs

Het Mediafonds Arnhem zoekt nieuwe leden voor zijn adviescommissie. Als adviseur geef je vanuit jouw inhoudelijke expertise en ervaring advies over het toekennen van subsidies voor lokale mediaproducties. We zijn op zoek naar professionals die willen meehelpen de lokale mediacultuur te versterken. Het is een rol waar geen financiële vergoeding tegenover staat, maar we heten je hartelijk welkom in ons gezelschap van maatschappelijk betrokken experts.

Over ons
Het Mediafonds Arnhem heeft tot doel de kwaliteit van de lokale journalistiek in Arnhem een impuls te geven door de financiële ondersteuning van uiteenlopende, bijzondere journalistieke producties. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een grote diversiteit in onderwerpen, makers, stijlvormen en distributiekanalen. Het fonds richt zich niet zozeer op de ondersteuning van mediaplatforms (bestaand of nieuw), maar stelt de makers en de inhoud centraal.

Wat ga je doen?
Voor het Mediafonds beoordeel je met enige regelmaat een aanvraag voor een journalistiek project aan de hand van een vastgesteld format. Vanuit jouw rol als expert word je verzocht om het bestuur van Mediafonds Arnhem advies te geven over de toekenning van deze aanvraag. Dat is gemiddeld eens per twee maanden. Daarnaast word je uitgenodigd om tweemaal per jaar een vergadering bij te wonen waarin samen met bestuur en adviseurs wordt gereflecteerd op de gang van zaken binnen het Mediafonds Arnhem en de lokale mediacultuur.

– Deze functie is in principe onbezoldigd, enkele uitzonderingen daargelaten. Een onkostenvergoeding is wel beschikbaar.

Wie ben jij?
Het Mediafonds Arnhem is op zoek naar jonge journalisten die affiniteit hebben met nieuwe media. Onder nieuwe media verstaan we onder andere crossmediale journalistiek, social media en podcasting.

Het Mediafonds Arnhem heeft een publieke verantwoordelijkheid en richt zich op de behoeften van alle Arnhemmers. We streven ernaar deze culturele diversiteit te weerspiegelen in onze adviescommissie. Daarom verwelkomen we kandidaten die, door hun achtergrond en ervaring, hieraan kunnen bijdragen.

Interesse
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de functie als adviseur bij het Mediafonds Arnhem? Dan kun je contact opnemen met met Paul Baeten via info@mediafondsarnhem.nl.

Vertrek adviseurs
Karel Smouter en Maarten Dallinga hebben in mei 2024 hun taken als adviseur neergelegd bij het Mediafonds Arnhem. Op deze plek willen we hen nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan de bevordering van de Arnhemse journalistiek.