Show menu

Nieuws

Arnhem gaat door met lokaal mediafonds

Categorie: Geen categorie

Met grote vreugde heeft het bestuur van Mediafonds Arnhem het nieuws vernomen dat het gemeentebestuur van plan is de komende vier jaar het fonds te blijven financieren. Het fonds, dat sinds 1 september 2021 actief is,  kan daardoor vernieuwende journalistieke producties over Arnhem financieel blijven ondersteunen. ‘Het is een enorme opsteker voor het journalistieke talent dat Arnhem rijk is’, aldus voorzitter Paul Baeten van het Mediafonds.

Het Mediafonds kreeg al geld van de gemeente voor de eerste twee jaar tot september 2022. Dat bedrag (65.000 euro per jaar) wordt nu een structurele ondersteuning, aldus het Coalitieakkoord 2022 – 2026.
De zes politieke partijen die dit akkoord ondersteunen motiveren hun steun ‘omdat de gemeenteraad en de lokale journalistiek cruciaal (zijn) voor de lokale democratie’.
De gemeente heeft geen zeggenschap over de inhoud van het journalistieke werk. Het fonds wordt beheerd door een onafhankelijke stichting die onder leiding staat van een aantal ervaren mediaprofessionals.

Eerste resultaten
In de periode 1 september ‘21 – 1 juni ‘22 kwamen er in totaal dertien aanvragen binnen waarvan er vijf zijn gehonoreerd en twee nog worden beoordeeld. Vrijwel alle aanvragers wonen in Arnhem of hebben in Arnhem gewoond en de journalistieke onderwerpen hebben een duidelijke relatie met de stad.
Een veelheid aan maatschappelijke relevante onderwerpen werd voorgesteld, variërend van de problematiek van dakloosheid, de wooncrisis, de toegankelijkheid van Arnhem voor mensen met een beperking en de betekenis van Arnhem als standplaats voor kunstenaars.
Zie voor alle informatie over doelstellingen, criteria en goedgekeurde projecten de website www.mediafondsarnhem.nl