Show menu

Publicaties

Standplaats Arnhem: het woord is aan de makers.

Categorie: 'Standplaats Arnhem'
Foto: Sophie Vermeulen

Standplaats Arnhem is een journalistiek onderzoek naar hoe creatieve en culturele makers het werken in Arnhem ervaren. Vijftien  makers met verschillende rollen in het culturele werkveld komen aan het woord. Wat heeft de stad hen te bieden en wat noodzaakt hen eventueel om elders te gaan werken?

Vooral door lokale bestuurders wordt Arnhem gezien als de culturele hoofdstad van Oost-Nederland, met een brede, culturele infrastructuur met florerende, grote instellingen. Maar: hoe ervaren de creatieve en culturele makers dit zelf? Wat maakt Arnhem voor hen aantrekkelijk om er te blijven werken na hun afstuderen? En wat missen ze en noodzaakt hen om te vertrekken?

Er is in het verleden wel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de cultuurparticipatie van Arnhemmers, de hoeveelheid en de kwaliteit van de culturele voorzieningen en het aandeel van de creatieve sector in de werkgelegenheid. Maar in deze journalistieke productie krijgen de makers zélf een stem.

Ze vertellen over de successen en tegenslagen in de beroepspraktijk en de rol die Arnhem daarbij speelt of speelde. Daarnaast zal elke geïnterviewde ideeën en gedachten delen voor de Arnhemse beleidsmakers. Bij de selectie voor deze interviewserie wordt gestreefd naar een grote mate van diversiteit in leeftijd, discipline, professionaliteit, woonplaats (binnen en buiten Arnhem) en rol in het culturele werkveld (kunstenaar, performer, vormgever, cultureel ondernemer in presentatie of ontmoetingsplek, etc.).

Makers: Arno de Blank (projectleider), Lizanne Croonen (eindredactie), Leendert Douma (interviews), Sophie Vermeulen (fotografie) en Doris Boerman (vormgeving boek)

Online voorpublicatie: Arnhemsche Courant, voorjaar 2022

Presentatie artistiek magazine: September 2022