Show menu

Archief

Eerste aanvragen zijn gehonoreerd

Categorie: Geen categorie

Arnhem, 30 november 2021 – In de eerste drie maanden van zijn bestaan heeft het Mediafonds Arnhem acht aanvragen ontvangen voor financiële ondersteuning van onafhankelijke journalistieke producties. De aanvragen betroffen onder andere een reeks van achtergrondartikelen voor een lokale website en diverse voorstellen voor videodocumentaires over uiteenlopende Arnhemse onderwerpen.

Drie van de aanvragen hebben inmiddels definitief groen licht gekregen van het bestuur, dat bij de beoordeling ondersteund wordt door een team van externe mediadeskundigen.
Het gaat om de volgende projecten:

‘Schaduw Volk’. Een productie van documentairemaker Gus Wickerhoff over de ‘stadsnomade’ Jan, een 23-jarige jongen die door diverse tegenslagen in het leven in een tent is beland op de Stadsblokken. Hij valt, door zijn jonge leeftijd en omdat hij niet drugsverslaafd is, buiten de boot binnen de regelgeving van veel opvangcentra. Hij is niet in het bezit van een identiteitsbewijs en moet daardoor hij alternatieve manieren vinden om geld te verdienen. Jan is vast komen te zitten in een tweestrijd tussen de vrijheid van het bestaan wat hij in de tent heeft, en de hunkering naar een leven met een normale baan en een dak boven zijn hoofd.
(Bijdrage vanuit het Mediafonds: € 3.500)

 ‘Het Rode Arnhem’. Een reeks portretten van prominente Arnhemse socialisten in de 19e en 20e eeuw van de hand van Stef Ketelaar, jurist en historicus. Het gaat om zes politici die lange tijd het gezicht waren van hun partijen en die volgens Ketelaar het Arnhem zoals we dat vandaag kennen mede hebben vormgegeven. Hij is er van overtuigd dat een betere kennis van het (politieke) verleden – van mannen als Reinier Brugman, Louis Hermans of Adrianus van Emmenes – zal bijdragen aan een ruimer begrip van het handelen in het heden.
‘Hoe is Arnhem geworden tot wat zij is, wie hebben haar vormgegeven, wat waren eens de dromen en strevingen van hen die de levensomstandigheden in de stad wilden verbeteren en daartoe hun plek opeisten?’, zo motiveert Stef Ketelaar zijn project.
(Bijdrage vanuit het Mediafonds: € 3.000)

‘Wooncrisis in Arnhem’. Een serie artikelen over de achtergronden en de oorzaken van de woningnood in Arnhem. Sinds de Tweede Wereldoorlog is die niet meer zo ernstig is geweest. Een snelle oplossing lijkt niet voorhanden.  Hoe gaan we daar in Arnhem mee om?
Journalist Patrick Arink vraagt zich in acht achtergrondartikelen onder andere af hoe het bijvoorbeeld zit met de verkoop van de Woningvereniging voor Ambtenaren aan een particuliere belegger. Wat heeft Vivare gedaan met het geld dat zij kreeg na de verkoop van corporatiewoningen aan George Soros? Wat zijn de knoppen waar de gemeente Arnhem aan draait om de situatie op de woningmarkt te verbeteren?
In deze serie artikelen worden verschillende aspecten van de wooncrisis uitgediept. De serie geeft een beeld van de situatie in Arnhem én schetst mogelijke oplossingen. De verhalen worden gepubliceerd op het nieuwsblog Arnhemsecourant.nl.
(Bijdrage vanuit het Mediafonds: € 2.300)

Twee aanvragen zijn definitief afgewezen en drie andere voorgestelde projecten worden momenteel nog beoordeeld. Om redenen van privacy worden de namen van deze aanvragers (nog) niet gepubliceerd.
Het mediafonds werkt met een ‘open loket’: aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden zo snel mogelijk beoordeeld.